Καλωσορίσατε

στην A2Z energy solutions

Οι ενεργειακές τεχνολογίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία μιας κοινωνίας για καθαρό περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη, αφού ~30% της περιβαλλοντικής ρύπανσης προέρχεται από την παραγωγή ενέργειας και ~40% από την κατανάλωση ενέργειας στον βιομηχανικό και τον τριτογενή τομέα. Τον έλεγχο των ενεργειακών τεχνολογιών έχουν, σχεδόν αποκλειστικά, διάφορες ηλεκτρονικές και ηλεκτρομηχανικές διατάξεις. Η σωστή συντήρηση ή/και επισκευή αυτών των διατάξεων εξασφαλίζουν όχι μόνον την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών τεχνολογιών αλλά και την βιωσιμότητα της επένδυσης.
Η A2Z Energy Solutions είναι εταιρία εξειδικευμένη στην επισκευή ηλεκτρονικών πλακετών, που αποτελούν μέρος της λειτουργίας διαφόρων ενεργειακών τεχνολογιών, σχετικών με:
  • την παραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως π.χ. ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών, υδροηλεκτρικών, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS), αντιστροφέων τάσης (inverters), αλλά και
  • την κατανάλωση ενέργειας, όπως π.χ. κλιματιστικών, επαγγελματικών πλυντηρίων και φούρνων