Η Εταιρία

Ποιοι Είμαστε

Η Α2Ζ Ενεργειακές Λύσεις ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2017, τα βασικά στελέχη της οποίας όμως εργάζονται στον χώρο της ενέργειας από το 1983, διαθέτοντας τεράστια εμπειρία:

  • στην συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών,
  • στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων, όπως π.χ. αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, μικρά υδροηλεκτρικά και μονάδες βιομάζας, και
  • στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας με την συνεχή παρουσία τους σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Μεταφέροντας την παραπάνω εμπειρία τους στην Α2Ζ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, η τελευταία ανέπτυξε αντίστοιχες δραστηριότητες και συγκεκριμένα:

Συντήρηση & Επισκευή

Στον τομέα της συντήρησης έχει οργανώσει και λειτουργεί εργαστήριο επισκευής/συντήρησης όλων των ηλεκτρονικών μερών των ενεργειακών τεχνολογιών, όπως π.χ. των ανεμογεννητριών και των αντιστροφέων τάσης των φωτοβολταϊκών. Μετά από περίπου 4 χρόνια εμπορικής λειτουργίας έχουν επισκευαστεί/συντηρηθεί τα ηλεκτρονικά σε περισσότερους από 1700 αντιστροφείς τάσης και περισσότερες από 160 ανεμογεννήτριες.

Ανάπτυξη Τεχνολογίας

Στον τομέα της ανάπτυξης τεχνογνωσίας συμμετέχει: α) στην ανάπτυξη παθητικού υδροφώνου με κύριο στόχο την αύξηση της αυτονομίας του μέσω της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των ηλεκτρονικών μερών του, και β) στην ανάπτυξη έξυπνου συστήματος ελέγχου της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών panels με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αλλά και την πρόγνωση επικείμενων σφαλμάτων.

Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Έργων Α.Π.Ε.

Στον τομέα της ανάπτυξης ή της αξιολόγησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η Α2Ζ ΕΝΕΡΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ έχει αναλάβει πλειάδα αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, μικρών υδροηλεκτρικών έργων και μονάδων βιομάζας, πολλά εκ των οποίων σήμερα είναι εν λειτουργία ή υπό κατασκευή.

Προϊόντα

Στον τομέα της πώλησης αντιστροφέων τάσης (inverters) της εταιρίας COHEART, μετά από 14μηνο έλεγχο της ποιότητας κατασκευής, της αποδοτικότητας και της ομαλότητας της λειτουργίας τους.

Το Όραμα της Εταιρίας

Οι ενεργειακές τεχνολογίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία μιας κοινωνίας για καθαρό περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη, αφού ~30% της περιβαλλοντικής ρύπανσης προέρχεται από την παραγωγή ενέργειας και ~40% από την κατανάλωση ενέργειας στον βιομηχανικό και τον τριτογενή τομέα. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, με σύγχρονο και πλήρη εξοπλισμό, συνεργαζόμαστε με σημαντικούς φορείς και δυναμικές εταιρίες του ενεργειακού χώρου για την επίτευξη του οράματός μας, που είναι η εξάπλωση των φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών τεχνολογιών.

Η εταιρία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO.

Σταδιοδρομία

Η εταιρία, ανάλογα με τα έργα που αναλαμβάνει, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στους τομείς ενδιαφέροντος της. Προς τούτο η συγκέντρωση βιογραφικών σημειωμάτων είναι πάντοτε επίκαιρη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν βιογραφικά σημειώματα στο:

secretary@a2z-energy.gr