Πρόγνωση και Εκτίμηση Αιολικού και Ηλιακού Δυναμικού – Σε συνεργασία με Δρ. Μετεωρολογίας

Πρόγνωση

Παροχή υπεραναλυτικών προγνώσεων έως και 5 ημερών (120 ωρών) για οποιαδήποτε ηπειρωτική ή θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας με ενδεικτική χωρική ανάλυση πρόγνωσης max. 1 χλμ. και με χρονική διακριτοποίηση max. 1 ώρα, βάσει ιστορικών δεδομένων 10 ετών.

Εκτίμηση

Εκτίμηση αιολικού και ηλιακού δυναμικού βάσει ιστορικών δεδομένων min. 15 ετών για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.